Översikt

Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi hanterar användningsdata som samlas in när du använder våra tjänster och produkter. Det är viktigt att notera att vi inte samlar in någon personlig information från våra användare.

Användningsdata vi samlar in

  1. Användningsdata: Vi samlar in icke-personlig data som rör din användning av våra tjänster, inklusive men inte begränsat till, IP-adresser, webbläsartyp, operativsystem, sidvisningar, användningsmönster och annan statistik relaterad till hur du använder våra tjänster och produkter.

Hur vi använder din användningsdata

Användningsdata används för att:

  1. Förbättra och underhålla kvaliteten och funktionen av våra tjänster.
  2. Analysera trender och användarbeteenden för att förbättra användarupplevelsen.
  3. Identifiera, förstå och lösa tekniska problem som kan uppstå.

Delning av användningsdata

Vi delar inte användningsdata med tredje parter, förutom i följande fall:

  1. För att uppfylla lagliga krav, som svar på en laglig process.
  2. För att skydda våra rättigheter och egendom, inklusive att upprätthålla säkerhet och integritet.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda användningsdata från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

Ändringar till denna policy

Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@mobil-it.s